deneme
   
 
deneme


 

 

KOVAN

 • Bal Küpü Nedir?

  Türkçe karşılığıyla "Bal küpü" ya da "bal çanağı" şeklinde ifade edilen Honeypot'lar bilişim sistemlerine karşı gerçekleştirilen saldırıların tespit edilmesi için kurulmuş tuzaklardır. Kurulduğumakina üzerinde "verir göründüğü" servisler tuzağa düşürmeye çalıştığı saldırı türlerine göre farklılık gösterse de, Bal Küplerinin temel çalışma prensibini şu şekilde açıklayabiliriz:
  Bal küpleri dahil oldukları ağlarda saldırıların (otomatize ya da el ile başlatılan) dikkatini çekecek şekilde davrandıklarından, farkındalık yaratırlar. Bu görevi üstlenmiş makinalar geçerli hiçbir servis sunmadıklarından, kendilerine yönlenen her türlü trafik şüpheli olarak kabul edilmekte ve inceleme altına alınmaktadır. Bal küpleri hali hazırda bilinen açıklar karşısında zayıf görünerek, bunları değerlendirmeye çalışan saldırganların tespitinde yardımcı olurlar. Bununla birlikte, hiç kullanılmayan IP bloklarının bu makinalara yönlendirilmesi sonucu yeni ortaya çıkan saldırıların da tespitin de kullanılırlar. Bal küpleri bir çok saldırı türünü üzerine çekeceğinden, kullanıldıkları ağ için bir tehdit oluşturmaları mümkündür. O yüzden bu amaçla kullanılan uygulamanın ayarları iyi yapılmalı ve trafiği kontrol altında tutulmalıdır.
  Detaylı bilgi için: http://www.ipv6.net.tr/balkupu/


 • Kovan Nedir?

  Kovan bir IPv6 balküpü projesidir. Ulusal IPv6 Altyapısı Tasarımı ve IPv6'ya Geçiş Projesi kapsamında
  Kovan:
  • IPv6 geçiş mekanizmalarının güvenlik açısından incelenmesi
  • IPv6 güvenlik açıklarının araştırılması
  • IPv6 ağlarında solucan yayılımının incelenmesi
  • IPv6 ağlarında mevcut ve yeni güvenlik tehditlerinin belirlenmesi
  amacıyla geliştirilmektedir.
  Kovan, Kamu Kurum Araştırma Projeleri için Destek Programı (KAMAG 1007) kapsamında Türkiye Bilimsel
  ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenmekte ve TÜBİTAK ULAKBİM
  tarafından geliştirilmektedir.

   

KOVAN Çalışma Grubu © ULAKBİM