Bildiri Gönderme

Cuma, 02 Nisan 2010 15:01 yönetici
Yazdır

Bildiri Gönderme ve Yayın

Bildiriler elektronik ortamda kabul edilmektedir. Tüm bildiriler konferans bildiri kayıt sistemi üzerinden gönderilmelidir. Kabul edilen bildiriler konferans bildirileri kitabında imkan ölçüsünde basılmaya çalışılacaktır. Ayrıca, CD formatında katılımcılara dağıtılacaktır. Kabul edilen tüm bildirilerin konferansta sunulması beklenmektedir. Konferansa bildiri sunan katılımcılardan herhangi bir ücret alınmayacaktır.

Konferans Bildiri Kayıt Sistemi

http://www.ipv6.net.tr/openconf

5.2 Bildiri Yazım Formatı

Bildiriler aşağıda belirtilen formatlara uygun olarak gönderilmeli veya sisteme kayıt edilmelidir. Gönderilen bildirilerin sayfa sayısı kaynaklar ve ekler dahil olmak üzere 6 sayfayı geçmemelidir. Konferansta sunulması için kabul edilen bildirilerin en az bir yazar tarafından sunumunun yapılması gerekmektedir. Kabul edilen bildiriler konferans bildiriler kitabında basılmaya çalışılacaktır. Konferansa bildiri gönderme yukarıda belirtilen adres üzerinden yapılmaktadır. Diğer gönderimler dikkate alınmayacaktır.

Bildiriler için Latex Formatı

Bildiriler için MS Word Formatı

Son Güncelleme: Perşembe, 02 Eylül 2010 09:03