Yazdır
 
 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitenin ana faaliyet alanları yüksek öğretim ve araştırmadır. Bünyesinde, bu kapsamda faaliyet gösteren 2 enstitü, 9 Fakülte, 2 Yüksekokul ve 11 Meslek Yüksekokulu bulundurmaktadır. Yaklaşık 20.000 öğrenciye eğitim verilmektedir.

Akademik yapılanmanın yanısıra, araştırma merkezleri de üniversite bünyesinde etkin bir şekilde faaliyet göstermektedir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde toplam 916 akademik ve  441 idari personel bulunmaktadır.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ni (ECTS - European Credit Transfer System) başarıyla uygulamaya geçirmiştir. Avrupa Komisyonu tarafından Diploma Eki (Diploma Supplement Label) ile onurlandırılan Türkiye’deki onbir üniversite arasındadır. 

Üniversitemizde tam donanımlı 2 büyük konferans salonu mevcuttur. Anafartalar Kampüsünde bulunan SD Konferans Salonu 400 kişilik olup, üniversitenin yanısıra Çanakkale Şehri etkinliklerine de hizmet vermektedir. Terzioğlu Kampüsünde bulunan Troia Kültür Merkezi’nde ise 600 kişilik Oditoryum ve 4 anfi bulunmaktadır.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ana kütüphanesi Terzioğlu Kampüsünde yer almakta ve yaklaşık 50.000 kitap barındırmaktadır. Bunun yanı sıra 1.000 bilimsel dergiye, veritabanlarına, indexlere, e-dergi ve e-kitaplara da ulaşmak mümkündür. 

Üniversitede ULAKBIM tarafından sağlanan güvenli internet bağlantısı kullanılmaktadır. Öğrenciler ve üniversitemiz mensupları ücretsiz olarak bu hizmetten yararlanmaktadırlar.

Merkezi laboratuar donanımlı olup, ana birimler tarafından ortak olarak kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra, birimlerde çeşitli konularda laboratuarlar bulunmaktadır:  Bilgisayar, Biyoloji, Kimya, Süt Ürünleri, Biyokimya, Fizik, Yabancı Diller laboratuarları v.b.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde TÜBİTAK, DPT, AB 6. Çerçeve Programı, Avusturalya Gözlemevi, NATO, AB Leonardo Programı, UNESCO fonlarından yararlanarak çeşitli araştırmalar gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, üniversitenin kendi kaynaklarından oluşturduğu Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında yürütülen projeler de bulunmaktadır.