Yazdır
 
 
Gazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesinde 14 fakülte, 4 yüksekokul, 10 meslek yüksekokulu, 6 enstitü ve 37 araştırma merkezi bulunmaktadır. Yaklaşık 58.000 öğrenciye 3849 akademik personeli ile her seviyede yüksek öğrenim vermektedir. Eğitim dili ağırlıklı olarak Türkçe olmasına karşın, Tıp, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik- Mimarlık ve Eğitim fakültelerinde, zorunlu bir yıllık İngilizce hazırlık programları vardır ve derslerin üçte biri İngilizcedir. Üniversite, 80 yıla ulaşan uzun ve köklü geçmişi, çağdaş ve laik bilim anlayışı, kültürel ve düşünsel boyuttaki nitelikleri ile deneyimin dinamizmle sentezlendiği bir kurum olma özelliğini sürdürmektedir.

Gazi Üniversitesi Kütüphane koleksiyonunda; 166 bin 766 cilt kitap, 64 bin 060 cilt süreli yayın, 11 bin 360 yüksek lisans tezi olmak üzere toplam 242 bin186 cilt yayın yer almakta, abone olunan süreli yayınların 709’u yabancı, 587’si Türkçe olmak üzere toplam bin 296’dır. 35 online veritabanına abone olan kütüphanemiz bu yolla 25 bin elektronik dergiye erişim sağlamaktadır.

Üniversitede 42 Araştırma Merkezi bulunmaktadır. Uzmanlık temeline dayalı olarak kurulmuş olan bu araştırma merkezlerinin temel işlevi, kendi alanlarında araştırmalar yapılmasına öncülük etmek, dünyada olup bitenleri izlemek, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında ilgili alanda çalışan üniversitelerle ve diğer kurumlarla işbirliği çalışmalarını başlatmak ve sürdürmek, üniversite içerisinde kendi alanlarında çeşitli etkinliklerin düzenlenmesine öncülük etmektir.