Yazdır
 
 
TÜBİTAK-ULAKBİM

1996 yılında, TÜBİTAK ve YÖK arasında imzalanan bir protokol ile YÖK dokümantasyon hizmetleri de devralınarak TÜBİTAK tarafından kurulmuştur. ULAKBİM, Türkiye’de akademik bir ağ alt yapısı oluşturmak üzere araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürdüren Ağ Teknolojileri Birimi ve ülke çapında bilgi ve belge hizmetleri vermek üzere faaliyet gösteren Cahit Arf Bilgi Merkezi (CABİM) birimlerinden oluşmaktadır.

Ağ Teknolojileri Birimi

ULAKBİM Ağ Teknolojileri Biriminde altında yer alan temel bölümler ve faaliyet alanları aşağıdaki gibidir

ULAKNET Grubu
Ulusal Akademik Ağ (ULAKNET), üniversite ve araştırma kurumlarının ulusal ve uluslar arası düzeyde Internet ve ağ bağlantılarını gerçekleştiren Türkiye’nin en büyük eğitim ve araştırma ağıdır. Eğitim ve araştırmanın küresel çapta uygulanabilirliğinin yaygınlaştığı günümüzde etkin bir ulusal ağ altyapısı ve bunun uluslar arası bağlantıları, Türkiye Araştırma Alanının olmazsa olmaz bir parçası haline gelmiştir. ULAKBİM’in temel görevleri doğrultusunda hizmet verebilmesi için tüm dünya akademik ağ modellerinde olduğu gibi, yüksek hızlı, kesintisiz bir omurga ile dış bağlantılara ihtiyaç vardır. Bu yüzden, ULAKNET’ten yararlanan yaklaşık 90.000 öğretim görevlisi ve araştırmacının, 2.000.000’un üzerinde üniversite öğrencisinin beklentilerinin hep bir adım önünde ağ hizmetleri sunmak, ULAKBİM’in en önemli hedeflerindendir. Yurt içinde, akademik bir ağın doğal üyesi olan tüm uçlara teknik imkanlar dahilinde yüksek hızlarla ulaşmaya çalışan ULAKNET’in, dünya akademik ağları ile bütünleşmek için Avrupa Akademik Ağı GEANT ile de karasal bağlantısı bulunmaktadır.

Grid Grubu
ULAKBİM bünyesinde kurulan Yüksek Başarımlı Bilgi Merkezi, tüm ülke araştırmacılarının gereksinim duyacakları yüksek bilgi işlem gücüne sahip bilgisayarlarla donatılmıştır. Kapasitesi araştırmacıların gereksinimleri doğrultusunda arttırılan merkez, paralel hesaplama gerektiren çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için gerekli donanım ve temel yazılıma sahiptir. Burada kullanıcılara paralel program yazma desteği sağlanmakta ve ulusal, bölgesel ve küresel grid oluşumlarında çalışmalar yürütülmektedir.

Yazılım Geliştirme Grubu
Cahit Arf Bilgi Merkezi tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda yerine getirebilmesi için tüm yazılım altyapısı yazılım grubu tarafından tamamıyla açık kaynak kodları ve ULAKBİM kaynakları kullanarak gerçekleştirilmektedir. Grup ayrıca ULAKBİM içinde zaman içinde gerekli olabilecek yazılımların da implementasyonunu gerçekleştirmektedir.

Teknik Destek Grubu
ULAKBİM tarafından kullanıcılarına verilen hizmetlerin aksamaması için kurulmuş olan grup, ULAKBİM çalışanlarına da her konuda teknik destek sağlamaktadır.