SSS
e-Posta Yazdır PDF
IP Protokolü Nedir ?

IP “İnternet Protokolü-Internet Protocol” baş harfleridir. Ayrı Ağlardaki bilgisayarları bağlamak amacıyla 1970'lerde tasarlanmıştı. O zamandan beri, ayrılmış yerel ağları birbirlerine bağlamak için kullanılmaktadır. Protokole ismini veren ve daha sonrada dünya çapında bir bilgi ağı olan internet sadece “inter network” yani ağlar arası bağlantı anlamına gelir. Bu protokol başlangıçta sadece askeri kullanımlar içindi fakat zamanla üniversitelerdeki bilgisayarlar kullanıcıları ve girişimciler de eklendi.

Internet, dünya çapında bilgi ağı olarak, IP protokolünün gerçekçi uygulamasının bir sonucudur., yani dünyada mevcut olan tüm bilgi ağlarının birbilerine bağlı olmasının sonucudur.

IP Adres Nedir ?

IP adres, IP ağına bağlanan her bir cihaza uygulanan bir belirleyici kimliktir. Bu şekilde ağdaki farklı unsurların ( sunucu, yönlendirici, kişisel bilgisayarlar vb. ) tanımlayıcı olarak kendi IP adreslerini kullanarak kendi aralarında haberleşirler.

Şimdilerde kullanılan, IP protokolü sürüm 4, 4 adet 8 bitlik sayıdan yani toplam 32 bitten oluşur. 8 bit sayı 0 ile 255 arasında değer alabilir. Bu 4 adet 8 bitlik sayı grubları noktalar ile birbirlerinden ayrılırlar .Örneğin 155.54.210.63

IPv6 Nedir ?

IPv6 "Internet Protocol Version 6" kelimesinin başharflerinin kısaltılmış halidir.70 li yıllarda geliştirilen ve hala kullanılan IP versiyon 4 (IPv4) protokolünün yerini alması için 90 lı yılların başından itibaren IETF (Internet Engineering Task Force) tarafından ilk çalışmalarına başlatılmış ve IPv4'ün yerini alması öngörülmektedir.

IPv5'e ne oldu ?

Versiyon 5 çoktan başka bir şeye isim olarak verildi. 1970'lerin sonunda ST (The Internet Stream Protocol) adında bir protokol geliştirilmişti. Bu protokol deneysel olarak ses ve video iletilebilmesini amaçlıyordu. 20 yıl sonra bu protokol yeniden gözden geçirildi, ST2 ismini aldı ve IBM, NeXT, Apple, ve Sun tarafından ticari projelerde kullanılmaya başlandı. Gerçekten çok farklı şeyler sunuyordu. ST ve ST+, bağlantı sağlayamayan IPv4 sistemine nazaran bağlantı sağlayabiliyorlardı. Üstelik servis kalitesi de sağlıyordu. ST ve ST+ çoktan o '5' ismini almışlardı."

Herhangi bir karışıklığa sebep olmamak için 5 ismin kullanılmamasına karar verildi.

Yeni bir IP protokolüne niçin ihtiyacımız var?

IPv4 uzun yaşam süresince esnek ve sağlam tasarımından dolayı uzunca yıllar daha ihtiyacları karşılayabilecek gibi gözükmesine rağmen ağa bağlanan cihazların sayısının ve çeşitlişiğinin (PLC,PDA, UMTS mobil telefonlar, sensör ağları vb) IPv4'ün adres aralığının zaman içinde bitme sorunuyla karşılaşmamız ihtimalini doğurdu.

IPv6 bu problemi IP adres aralığını arttırarak öngörülebilir bir gelecekte ortadan kaldırmıştır.IPv6 bunun yanında IPv4 ile hizmetlerin çeşitlenmesi ile sağlanılmasında güçlük yaşanan:

·Güvenlik

·Servis kalitesi (Quality of Service QOS)

·Mobillik

·Çoklu gönderim (Multicast)

·Ağ yönetimi

problemlerine de çözümler sunmaktadır.

IPv6'nın getireceği avantajlar nelerdir?

Ölçeklendirilebilirlik:

IPv4 adreslemesi için kullandığımız 32 bitlik aralığı IPv6 ile birlikte 128 bite çıkıyor.Bunun sonucu olarak IPv4 ile kıyaslandığında (232) IPv6 adres aralığının 2128 = 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 olduğunu söyleyebiliriz. Bu da yaklaşık olarak dünya üzerindeki her m2 ye 1 mol =~ 6.02 1023 IP düşmesi anlamına geliyor !!

Güvenlik:

IPv4'e sonradan eklenen güvenlik tedbirlerini arttırıcı şifreleme (IPsec) kimlik denetimi (authentication) vb mekanizmalar IPv6 ile beraber gömülü olarak gelmektedir.

Servis Kalitesi (Qualiy Of Service)

IPv6 ile gelen servis kalitesi özellikleri ile IP paketlerini önceliklendirme işlemi kolaylaşmış gerçek zamanlı trafiğin (Görüntü,ses vb) önceliklendirilerek kesinti olma olasılğı azaltılmıştır.

Tak Çalıştır, Otomatik yapılandırma (Autoconfiguration)

IPv6 ile protokolü ile gelen otomatik yapılandırma özellikeri sayesinde son kullanıcının ağa bağlanmak için hernangi bir ayar yapması gerekmeyecektir.

Mobilite

IPv6 ile mümkün olmayan aynı IP adresi ile farklı ağlarda dolaşım IPv6 ile mümkün hale gelmiştir.

Adresleme ve Yönlendirme

IPv6 Adres yapısı ile yönlendirme tablolarındaki ağ adresi sayısı azalacak ve yönlendirmede rahatlık sağlanacaktır.

IPv4'te 232 adres varken adres sayısı niçin yetersiz kaldı?

80'li yıllarda gelecekteki IP kullanımı düşünülmeden IP isteyen organizasyonlara gereğinden çok fazla sayıda adres kontrolsüz şekilde verildiği için bir çok kurum ve organizasyon gerçekte kullanacaklarından çok fazla sayıda IP adresi alarak boş IPv4 adres aralığının azalmasına neden olmuştur.

IPv4 adres sıkıntısının çözümü için IPv6'ya geçiş dışında çözüm yok mu?

Bu sorunun en kolay çözümü IPv4 adreslerinin tekrar dağıtılması gibi gözüksede günümüzde İnternetin ve ağların geldiği aşalamar düşünülürse bunun tüm dünyaya yayılmış çok büyük efor getiren bir proje olacağı ve imkansız olacağı görülecektir. Sonuçta bilgisayarlar dışındaki cihazlarında (Cep telefonları, PDA vb) ağa bağlanması ile IPv4 adres aralığının yakın bir gelecekte yetmeyeceği görülmektedir.

Günümüzde IPv4 adres sayısının azlığının yaratttığı problemleri gidemek için NAT (Network Address Translation) mekanizması kullanılmaktadır. Her ne kadar NAT bir çözüm olarak sunulsa da NAT yapmak ağınızda aşağıdaki problemleri doğurmaktadır.

Videokonferans,VoIP gibi birçok multimedaya uygulamaları RTC ("Real-time Transport Protocol") ve RTCP protokollerinin dinamik olarak UDP portlarının değiştirimesini isteği için NAT arkasından çalışamamaktadır.

 

·IPsec kullanırken NAT IP başlığındaki adresi değiştirdiği için IPsec'in bütünlüğü bozulmaktadır.

·Her ne kadar teknik olarak mümkün olsa da yapılandırması çok zor olduğ için NAT arkasında kalan bir cihazdan multicast yapmak çok zordur.

·Peer to peer ağların gerçek IP'ye ihtiyac duymaktadır.

 

IPv6 da NAT yapılabiliyormu?

IPv6 da NAT yapılamıyor.

IPv6 adresinin formatı nasıldır ?

Adresleme

·128 bit adresleme

·IPv4'e göre 296 kat fazla IP adresi

·m2 başına 1 molden fazla (~ 6.66 1023) IP adresi

Yazılım

·Ondalık düzen yarine Onaltılık düzende yazılım. Her : adresi arasında 16 bitlik aralık ile gösterim.

255.255.255.255 (IPv4)

255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255 (IPv6 Ondalık düzen olsaydı)

FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF (IPv6 Onaltılk düzen)

·Birbirini izleyen sıfırla araya :: konularak kısatılabilir. Kısaltma IP adresi içinde yanlız bir kez kullanılabilir.Özel IPv6 adresleri hangileridir?

- Otomatik iade (auto-return) veya geri döngü (loopback)sanal adresi, IPv4'te 127.0.0.1 ile belirtilirken IPv6'da bu adres ::1 ile ifade edilir.

- ( :: ) belirlenmemiş adres. Hiçbir düğüme asla tahsis edilmeyecektir, çünkü adres yokluğuna işaret etmek için kullanılır.
- IPv6, IPv4 üzerinde dinamik/otomatik tüneller. Bu tüneller IPv4 uyumlu IPv6 adresleri olarak belirlenmiştir ve IPv4 ağları üzerinden IPv6 alışverişini şeffaf bir şekilde göndermesine izin verir. ::, şeklinde ifade edilir. Örneğin, ::156.55.23.5.

- IPv6 otomatik temsil adresleri üzerinden IPv4: Bu IPv4'ün sadece düğümleri hala IPv6 ağlarda çalışabilmesine izin verir. Bunlar IPv4 IPv6 adreslerinden tanıtılan olarak adlandırılır. ::FFFF: olarak belirtilir. Örneğin, ::FFFF.156.55.43.3.

IPv6'da otomatik yapılandırmadan “autoconfiguration” ne anlaşılmaktadır ?

Bu ağ yönetimi ve operasyonel sistemlerin kullanıcı tarafından kurulumunu kolaylaştıran yeni bir özelliği vardır. Bu özellik tak çalıştır “plug&play ” olarak belirlenmiştir. Bu bir makinenin IPv6 ağına bağlanmasından sonra, bir ya da birkaç IPv6 adresinin dağıtılmasına izin verir.

Otomatik yapılandırma “Autoconfiguration” neye bağlıdır?

Süreç, çok çeşitli ve karmaşıktır. Çünkü ağ yöneticisi tarafından karar verilen politika, otomatik olarak atanan parametreleri belirler.

En azından, ağ yöneticisi olmadığında, yerel bağlantı adresinin tahsisini çoğunukla içerir. Yerel bağlantı adresi, aynı fiziki bağlantıda yer alan örneğin ethernet arabirimi üzerinden konuşurken başka düğümlerle ile haberleşmesine izin verir.

IPv4 ve IPv6 adresleri beraber kullanılabiliyor mu?

Evet,IPv6'ya geçiş aşamasında kolaylık sağlamak için aynı cihaz üzerinde hem IPv4 hemde IPv4 adresi bulunabilir.Bu tip yapıya ikili yığın ("dual stack") yapısı adı verilir.IPv6 destekleyen çoğu uygulama bağlanılmak istenen noktanın ilk olarak IPv6 adresi olup olmadığını kontrol eder,eğer varsa IPv6 üzerinden bağlanmaya çalışır.Ipv6 adresinin olmaması durumda IPv4 adresi kullanılır.

IPv6 destekleyen işletim sistemleri hangileridir?

Unix sitemlerinin tamamına yakını,Windows XP SP1 ve sonrası, Windows 2003 ve Windows Vista IPv6'yı destklemektedir.

Windows İşletim Sisteminde IPv6 desteğini nasıl verebilirim?

Yönetici yetkilerine sahip olan bir kullanıcı ile ("Administrator") sisteme giriş yapın.

1. Yöntem

Ağ Komşuların üzeinde sağa tıklayıp özellikleri seçin.

Karşınıza gelen ağ arabiriminden IPv6 desteğini vermek istediğinizin ağ arabiriminin üzerine sağ tıklayıp özellikleri seçin.

Karşınıza gelen ekrandan sırasıyla Yükle->Protokol->IPv6 yı seçerek IPv6 yı yükleyin.

2. Yöntem

Başlat->Çalıştır-> seçin.

Gelen ekranda "netsh interface ipv6 install" komutnu yazın.
 Etkinlik Takvimi

February 2019
M T W T F S S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

IPv6 Forum Türkiye

IPv6 Forum Türkiye

IPv6 Forum

European IPv6 Task Force